back to top

Luc Vanheeswijck

Luc Vanheeswijck

Luc Vanheeswijck is geboren te Bree op 17 maart 1960. Hij studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven en fiscaliteit aan de 'Ecole Supérieure des Sciences Fiscales' te Brussel.

In 1983 werd hij stagiair op het kantoor De Bandt, Van Hecke & Lagae. Na zijn stage vervoegde hij het kantoor Tournicourt & Vanistendael. In 1987 richtte hij mee het kantoor Dumon, Sablon & Vanheeswijck op.

Van 1986 tot 1991 was hij tevens als deeltijds assistent verbonden aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Van 1990 tot 1996 doceerde hij personenbelasting aan de Vlaamse Economische Hogeschool te Brussel. Sinds 2015 doceert hij Fiscale Procedure aan de KU Leuven Departement Fiscaal Recht .

Hij is auteur en co-auteur van verschillende artikelen en boeken over fiscale onderwerpen, zoals "Belasting van buitenlandse kaderleden in België" (Kluwer, 1986, tweede uitgave 2007), "De nieuwe fiscale procedure" (Ced Samsom, 1999), "Commentaar op de artikelen 1385decies en 1385undecies" in "Artikelsgewijze commentaar op het gerechtelijk wetboek" (Kluwer, 2001). Geannoteerd BTW-Wetboek (Die Keure, 2006), Fiscale Geschillen (Kluwer, 2012). Daarnaast is hij redactielid en voormalig hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht en verzorgde hij jarenlang een wekelijkse fiscale rubriek in de krant De Standaard.

E-mail: l.vanheeswijck@dsvlaw.be

Rechtsdomeinen
Inkomstenbelastingen
Fiscale procedure
Antiwitwaswetgeving en fiscaal strafrecht

Talen
Nederlands
Frans
Engels

Terug naar overzicht
Op deze website worden geen cookies gebruikt. Meer info