back to top

Het kantoor

Historiek & visie

Belgisch
advocatenkantoor

Dumon, Sablon & Vanheeswijck is een Belgisch advocatenkantoor opgericht in 1987. Het heeft zich gespecialiseerd in het fiscaal recht en de hiermee gelieerde aspecten van het vennootschaps- en (familiaal) vermogensrecht.

Het kantoor voert een beleid dat gericht is op interne groei waarbij gestreefd wordt naar een efficiënte en praktijkgerichte dienstverlening.

Thans zijn in het kantoor een 20-tal advocaten actief die allen naast de traditionele juridische opleiding een specialisatie in het fiscaal, vennootschaps- en/of (familiaal) vermogensrecht hebben genoten.

Onze advocaten

Een begrip in
de (fiscale) advocatuur

Sinds zijn oprichting is Dumon, Sablon & Vanheeswijck uitgegroeid tot een begrip in de (fiscale) advocatuur. Het kantoor heeft doorheen de jaren zijn traditionele praktijk in fiscale materies uitgebreid naar vennootschaps- en (familiale) vermogensrechtelijke dossiers.

Het cliënteel bestaat voornamelijk uit Belgische en internationaal gestructureerde ondernemingen. Het kantoor staat zijn cliënteel bij in fiscale en financiële geschillen, in fiscale en vermogensplanning en bij zakentransacties, en dit zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Alhoewel Dumon, Sablon & Vanheeswijck een onafhankelijk kantoor is dat geen deel uitmaakt van een formeel netwerk of samenwerkingsverband, heeft het een jarenlange ervaring in samenwerking met andere gespecialiseerde kantoren, zowel in België als in het buitenland. De samenwerking met externe kantoren gebeurt steeds in samenspraak met de cliënt en heeft als doel om op de best mogelijke manier aan de behoeften van de cliënt tegemoet te komen.

Rechtsdomeinen

Evoluties binnen
eigen werkdomein

Sinds zijn ontstaan koppelt Dumon, Sablon & Vanheeswijck zijn praktijkervaring aan een bijzondere interesse voor de evoluties in het eigen werkdomein. Deelname aan diverse publicaties en het combineren van de werkervaring met onderwijs- en opleidingsopdrachten behoren daarom tot de kerntaken van iedere advocaat die binnen het kantoor werkzaam is.

Op deze website worden geen cookies gebruikt. Meer info