back to top

Rechtsdomeinen

Onze specialisaties

Inkomstenbelastingen

Advies en bijstand bij alle aspecten van de Personenbelasting, Vennootschapsbelasting, Rechtspersonenbelasting, Belasting van niet-inwoners en Voorheffingen.

Advocaten
Stefan Sablon, Luc Vanheeswijck, Wim Defoor, Stefaan Vertommen, Henri Coubeau, Frank Jacobs, Livius Kell, Patricia Soete, Frank Mortier, Wouter Willems, Liesbet De Coninck, Marie Nyssen en Stephanie Thys, An-Sofie Jacobs.

Fiscale procedure

De verdediging van belastingplichtigen in administratieve en gerechtelijke procedures, met inbegrip van fiscaal strafrechtelijke zaken.

Advocaten
Stefan Sablon, Luc Vanheeswijck, Wim Defoor, Frank Jacobs, Nicolas De Becker en Livius Kell, Stephanie Thys.

Btw

Advies en bijstand bij alle aspecten van de btw-wetgeving, met inbegrip van het voeren van administratieve en gerechtelijke procedures.

Advocaten
Stefan Sablon, Wim Defoor en Livius Kell.

Douane & accijnzen

Advies en bijstand inzake douane en accijnzen met inbegrip van het voeren van administratieve en gerechtelijke procedures.

Advocaten
Wim Defoor.

Familiale planning / erfopvolging

Advies en bijstand in zaken van familiale planning, erfopvolging en vermogensplanning (schenkingen, testamenten, opzetten van controlestructuren, ...) voor particulieren en/of (familiale) bedrijven.

Advocaten
Stefan Sablon, Stefaan Vertommen, Henri Coubeau, Patricia Soete en Liesbet De Coninck.

Fusies en overnames (M&A)

Begeleiding en advies van overnames, fusies en splitsingen van ondernemingen en vennootschappen, al dan niet in de familiale sfeer, of door private equity of andere investeerders. Bijstand aan vzw´s en verenigingen m.b.t. de juridische en fiscale aspecten van hun werking.

Advocaten
Stefan Sablon, Stefaan Vertommen, Frank Mortier, Goedele Clauwers en Wouter Willems, An-Sofie Jacobs.

Europees en internationaal fiscaal recht

Advies, bijstand en procedures inzake fiscale materies in een internationale context (o.a. de toepassing van (dubbel) belastingverdragen, vraagstukken inzake verrekenprijzen, grensoverschrijdende aspecten van reorganisaties, holdingstructuren, sale-lease back structuren, rulings, fiscale opinies, emigratie en immigratie, statuut van buitenlandse kaderleden).

Advocaten
Frank Mortier.

Vennootschapsrecht

Advies en bijstand bij alle aspecten van vennootschapsrecht in het bijzonder bij de oprichting van vennootschappen, aandeelhouders- en aanverwante overeenkomsten, rechten van aandeelhouders, etc...

Advocaten
Stefaan Vertommen, Frank Mortier, Goedele Clauwers en Wouter Willems, An-Sofie Jacobs.

Antiwitwaswetgeving en fiscaal strafrecht

Advies en bijstand van beklaagden en benadeelde partijen in dossiers van fiscale fraude, douanemisdrijven en toepassing van de antiwitwaswetgeving.

Advocaten
Stefan Sablon, Luc Vanheeswijck, Wim Defoor, Frank Jacobs, Nicolas De Becker en Stephanie Thys.

Op deze website worden geen cookies gebruikt. Meer info